Diagnostika

Diagnostika 1-2 paaudzei: Eur30 / 20min. 

Diagnostika 4 paaudzei: Eur40 / 30min.

Datordiagnostika ar Launch X-431 IV: Eur40 / 30min.